Varmepumpe – Hvad er det?

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er mekanisk enhed, der afleder varme fra et sted til et andet sted.

En varmepumpe kan både bruges til afkøling og til opvarmning. Det er det samme grundlæggende køleprincip, som anvendes i begge tilfælde.

Spolen i varmepumpen kan ændres fra at være kondensator til at være fordamper og omvendt.

På køligere breddegrader er det dog almindeligt at have varmepumper, der kun er konstrueret til at kunne afgive varme.

Den type varmepumpe, som ofte ses anvendt i danske boliger og virksomheder trækker varme fra enten luften eller jorden og udnytter denne varme til at opvarme indeområder i perioden, hvor der er behov for ekstra opvarmning. Dermed opnås en (ofte markant) besparelse på udgifterne til opvarmning.

Princippet bag varmepumper

Varmepumper er i stand til at bevæge varmeenergi fra et område til et andet. Varmeenergien kan flyttes i begge retninger. Den mest almindelige type varmepumpe er en luft til luft varmepumpe.

Når en varmepumpe bruges til nedkøling af et område, så fungerer varmepumpens kølefunktion på samme måde som en et traditionelt air condition anlæg.

En varmepumpe anvender et kølemiddel, som i forbindelse med fordampning absorberer varme og modsat afgiver varme, når kølemidlet kondenseres.

Varmepumpen bruger en fordamper til at absorbere varme fra et givent område, og afgiver denne varme på ydersiden gennem kondensatoren. Der hvor en varmepumpe for alvor adskiller sig fra et traditionelt køleanlæg er ved muligheden for at vende ventilen. Når ventilen vendes, ændres flowretningen for kølemidlet. Det er dermed muligt at styre hvorfra og hvortil varmen skal afledes.

Når varmepumpen kører i varmedrift (typisk om vinteren), så fungerer den udendørs spole som fordamper, mens den indendørs spole er kondensator, der absorberer varmen fra kølemidlet og afgiver varmen til luften indenfor.

Modsat fungerer den indendørs spole om sommeren som fordamper i den forstand, at den absorberer varme fra luften indendørs og via kølemidlet leder den til kondensatoren udenfor, hvor varmen afgives til den omkringliggende luft.

En varmepumpe kræver supplerende energi

Typisk er en varmepumpe ikke bygningens eneste kilde til opvarmning. Såfremt der er et ekstraordinært behov for opvarmning, eksempelvis under en kold vinter, så vil der almindeligvis blive brugt elektricitet, olie eller naturgas til at supplere varmepumpen i de perioder, hvor der ikke kan flyttes tilstrækkelig med varme ind i bygningen via kondensering/fordampning.

Jordvarmepumper

Der findes også geotermiske varmepumper (også kaldet Jordvarmepumpe), der ved hjælp af geotermiske principper bruger jorden som varmekilde og vand som transportvej for jordens indhold af energi (varme).

Denne type varmepumpe anvender ikke indendørs og udendørs spoler, og er på pga. det reducerede energitab en mere effektiv og miljøvenlig opvarmningsform.

Jordvarmeanlæg er dog væsentlig dyrere at etablere end en traditionel varmepumpe, men vil på lang sigt ofte give boligejeren et større økonomisk afkast på grund af højere energiudbytte og lavere løbende driftsomkostninger.

Opvarmning af brugsvand

Varmepumper kan også bruges til opvarmning af vand til brusebadet eller en swimmingpool. I så fald er der tale om en luft til vand varmepumpe.

I visse tilfælde (dette er dog typisk kun relevant under varmere himmelstrøg end de danske) kan varmepumper etableres, så de anvender overskudsvarme i boligens rum til at varme brugsvandet op til eksempelvis en brugsvandstemperatur på 65 grader. Dette er dog sjældent relevant for en gennemsnitlig dansk husejer.

Varmepumpens effektivitet

Hvis vi ser bort fra ideologiske betragtninger omkring det miljøet, så er den altovervejende grund til at investere i en varmepumpe et ønske om at reducere boligens energi- og varmeudgifter.

I den forbindelse er det afgørende, at varmepumperne har en høj energiudnyttelse – Varmepumpernes effektivitet udtrykkes i form af begrebet ”Effektfaktor” eller ”COP”, som angiver forholdet mellem den tilførte energi ( til at drive anlægget) og den afgivne energi. I de fleste tilfælde vil denne faktor ligge på mellem 3 og 5, afhængig af udendørs temperaturen.

Da effektfaktoren (COP) er afhængig af temperaturen er det ved sammenligning af forskellige producenter og modeller af varmepumper vigtigtm at der altid tages udgangspunkt i effektfaktor/COP ved samme temperatur.

Jordvarmepumper lider ikke i samme grad under vinterens lave udetemperaturer, da jordtemperaturen i nedgravningshøjden relativt set er væsentlig mere stabil (og mindre sæsonafhængig) end lufttemperaturen, og en jordvarmepumpe vil derfor ofte kunne opretholde en effektfaktor (COP) på mindst 4, mens almindelige luft til luft varmepumper eller luft til vand varmepumper ved temperaturer under frysepunktet ofte vil have en effektfaktor på cirka 2,5.

Varmepumper er billige – i længden

På trods af varmepumpernes lavere effekt ved vintertemperaturer er alle ovenstående typer af varmepumper allerede i dag et konkurrencedygtigt alternativ til traditionelle olie- og naturgasbaserede opvarmningsformer.

Med en forventning om fortsat stigende energipriser i årerne fremover, så bør boligejere, der står overfor etablering eller udskiftning af boligens varmeanlæg, derfor tage varmepumper og jordvarmeanlæg i betragtning som et reelt og ofte mere økonomisk alternativ til konventionelle opvarmningsformer.

Find priser og tilbud på varmepumper

For at lette dit arbejde med at sortere i de forskellige varmepumpeproducenters og –installatørers materiale har vi samlet al tilgængelig information omkring priser og aktuelle tilbud på varmepumper her på www.varmepumpeoversigt.dk. Hvis du overvejer at investere i et jordvarmeanlæg, så kan du også se vores eksempler på jordvarme priser.

Rundt omkring på nettet findes der en række informative hjemmesider som eksempelvis Varmepumpeoversigt.dk og Varmepumpe-guide.dk, som du kan bruge til at indhente information omkring varmepumper inden du vælger løsning og foretager dit køb. Da der i nogle tilfælde er tale om en relativt stor investering, så er det vigtigt, at du sikrer dig et solidt fundament for din beslutning. Beslutningen om valg og installation af nye energikilder som en varmepumpe kan have stor økonomisk og praktisk indflydelse i dagligdagen.

Denne hjemmeside er primært finansieret via Google AdWords reklameblokke, som vises ved siden af artiklerne. Her betaler annoncøren et fast beløb til Google pr. klik.

Hvis du har ris eller ros til denne side, eller har rettelser til de angivne oplysninger, så du altid meget velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular.